26

Lektion : Praktisk matematik/hemkunskap Volym

Författare: Lisa Andersson
Datum: 2 september 2011
Ämnen: PRA/EST, HKK, Spec. Ped, Särskola, Särskola grund, Särskola träning
År: Grundskola år 4–9
Lektionstyp: Ämnesövergripande

Beskrivning

Passande lektion för elever med kort koncentrationsförmåga och svårt att sitta still och arbeta i böcker.

Gör uppgiften först och belöna eleven sedan med att laga mat/baka med hjälp av den "nya" kunskapen.

     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.