75

Lektion : Naturtyper

Författare: Elisabeth Öström
Datum: 29 mars 2011
Ämnen: Ma/No/Teknik, Biologi, NO, SV/SO, Geografi, SO
År: Grundskola år 4–6
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Eleverna får själva söka fakta i olika material för att besvara frågorna om världens lika naturtyper. Sedan gör de ett landskap i 3D.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.