9

Lektion : Skrivuppgift "Flugornas Herre"

Författare: Anna Östman
Datum: 14 oktober 2010
Ämnen: SV/SO, Samhällskunskap, SVA, Svenska, Övrigt, Värdegrund
År: Grundskola år 6–9
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Skrivuppgift där eleven får placera in sig själv bland pojkarna på ön. Uppgiften tar sin början i kap. 6 då några pojkar ser Odjuret. Eleven får föreställa sig att han/hon var med då för att sedan berätta sin version av allt som händer sedan.

Eleven måste ha läst färdigt boken utifrån hur jag lagt upp uppgiften, men det går naturligtvis att variera uppgiften och t ex låta eleverna placera in sig själva vid andra kritiska punkter i boken.

Jag använder uppgiften som en slags slutredovisning av boken. Dels för att se att de i huvudtaget läst färdigt, dels för att de ska få reflektera kring det lästa.

     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.