29

Lektion : Ordbingo

Författare: Emma Strand
Datum: 11 oktober 2010
Ämnen: SV/SO, SFI, SVA, Svenska, Spec. Ped, Övrigt spec.
År: Grundskola år F–4
Lektionstyp: Spel

Beskrivning

Se även alfabetsbingo    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.