15

Lektion : Sånger

Författare: Berit Brickner
Datum: 6 oktober 2010
Ämnen: SV/SO, SVA, PRA/EST, Musik, Övrigt, Värdegrund
År: Grundskola år F–4
Lektionstyp: Övrigt

Beskrivning

Två sånger som jag har gjort själv till mina andraspråkselever i introduktionsklassen. Jag sjunger mycket med eleverna och arbetar med ord och begrepp i sångtexterna. Alla texter sätts upp på väggen så eleverna kan läsa och sjunga närhelst det ges tillfälle (och det blir ofta!).      

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.