37

Lektion : Flugornas Herre: lagar & ledarskap

Författare: Anna Östman
Datum: 4 oktober 2010
Ämnen: SV/SO, Samhällskunskap, SVA, Svenska, Övrigt, Värdegrund
År: Grundskola år 6–9
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Under läsning av boken får eleverna arbeta med följande övningar. Det är två avsnitt: ett om betydelsen av lagar & regler, ett om olika sorters ledarskap.

Jag har översatt materialet som i sin orginalform finns på den engelska lärarsiten Teachit.co.uk. Materialet på den sidan är fritt att använda varför jag översatt det till svenska. Jag har använt det i åk 8-9.

 

     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.