103

Lektion : Springdiktamen

Författare: Pernilla Rohde
Datum: 16 maj 2012
Ämnen: SV/SO, SFI, SVA, Svenska, Spec. Ped, Svenska spec.
År: Grundskola år 1–9
Lektionstyp: Muntliga övningar

Beskrivning

Uppdaterad 2012-05-16

En övning som tränar både muntligt, skriftligt och elevernas egna förmågor att kunna se fel i en text som de själv och andra har skrivit.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.