16

Lektion : substantiv och pers pron

Författare: Christina Klittmark
Datum: 28 februari 2006
Ämnen: Språk, Tyska
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: Muntliga övningar

Beskrivning

Muntlig övning två och två. Den ene läser första meningen och den andre fyller i rätt personligt pronomen och läser meningen färdigt. Efter 10 meningar byter eleverna uppgift, så båda får träning i att byta till rätt personligt pronomen.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.