108

Lektion : Bokrecension

Författare: Paula Maritz
Datum: 1 april 2010
Ämnen: SV/SO, Svenska
År: Grundskola år 2–3
Lektionstyp: Inlämningsuppgift

Beskrivning

En bokrecension där man får skriva, rita och ge sitt omdöme. Efter bokrecensionen är klar kan eleven få redovisa boken i helklass eller mindre grupp.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.