4

Lektion : Ägande

Författare: Tore Hultman
Datum: 12 augusti 2009
Ämnen: Spec. Ped, Övrigt spec.
År: Grundskola år 6–9
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Ytterligare en drillövning i spansk genitiv    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.