85

Lektion : Vattnets kretslopp

Författare: elisa
Datum: 3 februari 2009
Ämnen: Ma/No/Teknik, Biologi, SV/SO, SVA
År: Grundskola år 4–9
Lektionstyp: Förförståelse

Beskrivning

En Powerpointpresentaion som jag använt som förförståelse till en lektion om vattnets kretslopp. Gäller SVA- elever.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.