13

Lektion : Yrkesintervju i två steg- Svenska A-B

Författare: Anna Dilek
Datum: 2 februari 2009
Ämnen: SV/SPRÅK, Svenska, Övrigt, Studievägledning, Prog Spec, Bygg, Fordon, Handel & Administration
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Yrkesinriktad uppgift

Beskrivning

Detta är en uppgift i två steg som passar praktiska studieinriktningar. Eleven får göra en intervju med någon person som har anknytning till deras framtida yrkesval, tex en snickare om eleven läser bygg, eller en blomsterhandlare om eleven läser handel. Tanken är att eleven ska träna på att ta kontakter, lyssna, formulera sig både skriftligt och muntligt. Här får de också chansen att reflektera över vad de faktiskt kan eller inte kan om sitt yrke i nuläget. De ska själva tänka ut vem de vill intervjua, var och när intervjun ska äga rum i samarbete med den de ska intervjua. De ska förbereda frågorna, lyssna aktivt under intervjun, sammanfatta vad som sagts i korthet direkt efter så att de är förberedda för steg två som innebär att de skriver en uppsats där de går ett steg längre genom att följa den mall med frågor som jag gjort. E Ett tips är att ge tid för den här uppgiften och arbeta med andra saker parallellt med den eftersom intervjuerna kan bli ganska spridda med tanke på de intervjuades arbetssituation.Lycka till         

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.