18

Lektion : Livsmedelskunskap

Författare: Sara Sjöstedt
Datum: 6 november 2008
Ämnen: PRA/EST, HKK
År: Grundskola år 7
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Årskurs 7. Målet med arbetet, som sträcker sig över 7 lektioner, är att lära sig mer om olika livsmedel, granska och värdera information, planera upp måltider utifrån perspektiven hälsa, miljö, ekonomi och etik. Under arbetets gång arbetar vi med metodmatlagning, SMART-materialet, allergier och kort om matkultur. Jag har berättat om potatis och rotfrukter, sen får eleverna hålla i presentationen av sina livsmedel som de valt. Vi tillagar mat utifrån de livsmedel som presenteras, ett livsmedel/en livsmedelsgrupp per lektion.Eleverna gör en självvärdering av sitt arbete och jag bedömer utifrån en bedömningsmatris.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.