37

Lektion : Dialog i affären

Författare: Karin Jonsson, Sfi, Stockholm
Datum: 12 augusti 2008
Ämnen: SV/SO, SFI, SO, SVA, Svenska
År: Grundskola år 8
Lektionstyp: Muntliga övnignar

Beskrivning

Dialog för vuxna på sfi.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.