Hjälp & tips för lektionssökningar

sökord1 sökord2

En vanlig sökning med flera sökord visar lektioner som innehåller minst ett av sökorden. Lektioner som innehåller flera av sökorden får högre relevans i sökningen.

Exempel: astronomi stjärna (hittar lektioner som innehåller "astronomi", "stjärna" eller båda två)

+sökord

Ett sökord med ett plus framför måste förekomma i en lektion för att den ska hittas i sökningen.

Exempel: krig +hitler (hittar lektioner som måste innehålla "hitler", och som alternativt också kan innehålla "krig")

-sökord

Ett sökord med ett minus framför får inte förekomma i en lektion för att den ska hittas i sökningen.

Exempel: författare -strindberg (hittar lektioner som innehåller "författare" men inte "strindberg")

sökord*

En asterisk efter ett sökord hittar lektioner som innehåller ord som börjar på sökordet.

Exempel: djur* (hittar lektioner med sökord som börjar på "djur-", t.ex. "djurart" eller "djurisk")

"sökfras"

En fras omgärdad av citattecken i sökningen måste förekomma exakt som den står i en lektion för att den ska visas i sökresultatet.

Exempel: "to be or not to be" (hittar lektioner med sökord som innehåller den exakta frasen "to be or not to be")

Stäng fönstret