Creative Commons

Vilken Creative Commons-licens används på lektion.se?

lektion.se använder licensen Erkännande - Icke Kommersiell - Dela Lika version 3.0.

Hur fungerar en Creative Commons-licens?

En Creative Commons-licens är baserad på upphovsrätt (och/eller sk närstående rättigheter). Licenserna kan därför användas för alla verk som skyddas av upphovsrätt eller närstående rättigheter. Creative Commons-licensen hänger ihop med verket och ger samma rättigheter till alla som kommer i kontakt med verket.

Alla Creative Commons licenser är icke-exklusiva. Det betyder att du kan låta allmänheten använda ditt verk under en Creative Commons-licens och samtidigt ingå ett annat icke-exklusivt avtal med någon, tex mot betalning.

För att kunna medge Creative Commons-licens måste du själv ha upphovsrätt till materialet eller ha fått tillstånd av den som har upphovsrätten.

Påverkar Creative Commons licenser laglig användning av upphovsrättsskyddat material?

Nej, alla jurisdiktioner har lagstadgade tillåtna användningar av upphovsrättsligt skyddade verk som inte kräver tillstånd från upphovsmannen (tex citaträtten). Creative Commons-licenserna begränsar inte dessa lagliga rättigheter.

Vad händer om någon missbrukar mitt Creative Commons-licensierade verk?

En Creative Commons-licens upphör automatiskt att gälla om någon använder verket på ett sätt som strider mot licensvillkoren. Det innebär att om någon använder ditt verk under en Creative Commons-licens och de exempelvis inte tillskriver dig ditt verk på det specificerade sättet så har de inte längre rätt att forstätta använda det. Detta gäller endast den person som bryter mot licensen. Det gäller alltså inte generellt för alla dem som använder dina verk under en Creative Commons-licens och uppfyller villkoren för den.

Det finns flera möjligheter för hur du kan bevaka dina rättigheter; du kan överväga att kontakta personen i fråga och be dem rätta till situationen och/eller låta någon annan sköta det åt dig.

Var kan jag läsa mer om Creative Commons?

www.creativecommons.se

Stäng fönstret