Engagerande att skriva om häxprocesser

När internationella kvinnodagen och påsken närmar sig finns ett ypperligt tillfälle att lyfta en mörk del av vår historia där ”häxor” figurerade på riktigt: 1600-talets häxprocesser. Ola Wiberg gav sina 6:or i uppgift att skriva antingen en faktatext eller en berättande text kopplat till ämnet.

– Jag blev överrumplad av hur engagerade de blev, säger han.

Efter nationella prov var det en trött sjätteklass som Ola Wiberg, svenskalärare på Kronaskolan i Älvängen, hade framför sig. Därför försökte han komma på en uppgift som skulle intressera och engagera dem. Häxor och häxprocesser blev ett lyckat val, precis lagom innan påsklovet.

– Det var ett trött gäng jag hade, men jag blev imponerad av hur de tände till och fick till genomtänkta texter, säger han.

Han började med att diskutera kring vad eleverna redan visste om häxprocesserna, vilket inte var så mycket. Tillsammans tittade de sedan på ett par avsnitt av serien Häxornas tid, baserat på Jan Guillous bok Häxornas försvarare.

– Det räckte för att få en förståelse för hur det hela började, säger Ola.

Sedan fick eleverna samla in mer information och själva välja om de ville redovisa genom att skriva en faktatext eller en berättande text.

– Jag brukar jobba mycket med berättande texter för jag tycker det ger så mycket. Men det fanns en del elever som inte riktigt klarar det och då tänkte jag att de som vill kan få skriva en faktatext, medan de som gillar att fantisera kan få göra det.

I de berättande texterna behövde eleverna inte hålla sig till 1600-talet. Om de ville fick de översätta det hela till en liknande kontext i nutid.

– De tyckte det var väldigt kul och det blev många berättelser om hur rykten uppstår, kopplat till internet, snapchat och andra sociala medier. Grundtanken var att det behövs så lite för att sätta igång så mycket. Och kan de komma till den slutsatsen så har de fattat grejen, säger han.

Omkring 1,5 till 2 veckor fick eleverna arbeta med temat. Ola hade inget krav på någon speciell redovisning. Men då de fått välja rätt fritt blev många givetvis nyfikna på varandras arbeten och sista lektionen innan påsklovet diskuterade de tillsammans vad de kommit fram till.

– Man kan ju utveckla det här på många olika sätt och samarbeta med SO:n till exempel. Men i vårt fall föll det sig så bra att de gick igenom stormaktstiden just då, så det passade in bra och blev ett passus också där, säger han.

 

Ola Wibergs lektion hittar du här:

https://www.lektion.se/lessons/lesson/32124

 

 

 

 

Tillbaka

Engagerande att skriva om häxprocesser