Lär sfi-studenterna om norra Sveriges åtta årstider

Det nya året är en perfekt tid att prata om årstiderna. Och vill man bredda perspektiven och få in verkligheten i norra Sverige, oavsett var man bor, så är Laila Abramssons lektion om de åtta årstiderna perfekt.

– För oss här uppe är ju det här verkligheten, säger hon.

Officiellt i Sverige så brukar vi prata om fyra årstider, men i norra Sverige finns en annan verklighet. Samerna har sedan urminnes tider delat in året i åtta årstider, men egentligen så finns de här begreppen i medvetandet hos alla som bor i norra Sverige, förklarar Laila Abramsson, lärare i Vilhelmina, som sedan i somras är pensionär.

– Alla är ju inte samer, men vi pratar ju om begrepp som försommar, senhöst, förjulsvinter och vårvinter, säger hon.

Hon brukar försöka lära sina Sfi-elever om det lokala, det som finns nära just dem, utöver att lära sig om det svenska samhället generellt. Därför blev det självklart att prova på en lokal variant av årstidslektion. Hon har hämtat en bild som beskriver hur samerna delar upp årstiderna i vinter, vårvinter, vår, försommar, sommar, förhöst, höst och förvinter. Till det har hon skrivit en egen text som berättar vad som händer under dessa årstider. Hur ser det ut i naturen och vad gör folk?

– Mina elever bor ju här uppe, så det var ganska självklart för dem. Samtidigt kanske de inte vet hur det ser ut i södra Sverige, så det kan vara en god idé att först göra en lektion med de vanliga, fyra årstiderna, säger hon.

På samma sätt kan elever som bor i södra Sverige få en aha-upplevelse av att läsa om hur annorlunda det ser ut i norra Sverige. Det kan till och med vara mer intressant för de som känner till hur det ser ut i södra Sverige och kan jämföra, tror hon.

– Sverige är ju ett så avlångt land med oerhörda skillnader, och då är det ändå en bra bit ovanför mig också, ungefär 60 mil till riksgränsen, säger hon.

Hon genomförde lektionen i juni, då pandemin gjorde så att lektionerna behövde ske på distans. Men det förlorade den lite på, berättar hon. Hennes tanke var att eleverna först skulle gå igenom ordlistan, gärna med hjälp av att googla bilder, för att få en bättre förståelse för texten.

– Det hade varit bättre om man hade kunnat göra den i ett klassrum och diskutera kring texterna. Nu blev det lite mer så att eleverna läste igenom och gjorde frågorna, men reflektionen blir inte riktigt den rätta när man inte kan prata om det, säger hon.

Även om man numera kan se förändringar i vintervädret på grund av klimatförändringarna så ger ändå Lailas temaarbete en inblick i hur lång vintersäsongen är i norra Sverige och vad människorna gör under de olika årstiderna.

– Var och varannan människa sysslar med jakt och fiske här, och man behöver nästan tycka om vinter och snö för att bo här.

Hennes lektion ger också en förklaring till vårsången ”Vintern rasat”, för det är precis det vintern gör lagom till Valborg.

– När snön väl försvinner här så gör den det snabbt! Det säger bara poff!

 

Laila Abramssons temaarbete om de åtta årstiderna hittar du här:

https://www.lektion.se/lessons/lesson.php?id=32243

 

 

Tillbaka

Lär sfi-studenterna om norra Sveriges åtta årstider