Lättläst om julen med bildstöd och modersmålsbaserad undervisning

En text med bildstöd och en modersmålsbaserad undervisning kan göra mycket för att underlätta SFI-studenters förståelse för det svenska språket. Valentina Cedernils text om ”den första julen” och svenska jultraditioner har en bild till varje ord. Hennes kunskaper i flera språk som arabiska och andra semitiska och indoeuropeiska språk gör att hon också kan använda sig av elevernas tidigare språkkunskaper för att öka förståelsen.

Valentina Cedernil jobbar som SFI-lärare på Hyllie Parks folkhögskola i Göteborg. Hon är också lingvist och kan hjälpa eleverna mycket, då hon förutom svenska och engelska även kan arabiska, hebreiska och lite kurdiska.

– Jag kan också ta fram nyckelord på persiska, somaliska och tigrinja som talas i Eritrea. Det hjälper verkligen i undervisningen. Eleverna blir så lyckliga när jag försöker uttala ord på deras språk. De får gärna rätta mig så att betoningen blir bra, och sedan gör jag samma när de pratar svenska, säger hon.

Hennes skola har ett modersmålsbaserat arbetssätt och utgår mycket från forskning kring ”translanguaging” – ett medvetet sätt att använda sig av elevernas flerspråkighet som en resurs.

– Tidigare tänkte man att SFI-studenter var nollställda och att de saknade svenska – alltså ett bristtänk. Men vilken individ som helst kan ju ett språk. Faktum är ju att om någon bryter på svenska så är det tecken på att de kan minst ett språk till. De vet hur språk fungerar och det kan man använda sig av. Man kan se det som att de redan har kunskap om språk och kommunikation – alltså ett resurstänk. Vi behöver bara hitta strategier för att integrera utökade kunskaper och verktyg bland deras befintliga språkresurser, säger Valentina Cedernil.

Hon brukar försöka ta sig tid till att hitta nyckelord i undervisningen på de olika elevernas modersmål genom att söka ord från engelska till andra språk via appar (från engelska får du oftast mer pricksäkra resultat, tipsar hon). Det tar givetvis lite tid, då eleverna har olika bakgrund. Men det är värt det, menar hon.

– De hänger med bättre, och alla har en förståelse för varandra, eftersom de vet att de kommer få hjälp också på det språk som de har. På så vis hinner man faktiskt längre och alla känner sig delaktiga.

Att göra på detta sätt har en annan fördel också, då det visar att alla språk är välkomna i klassrummet. Dessutom börjar man upptäcka likheter och skillnader mellan ord, betydelser och uttal på olika språk, vilket kan vara både intressant och roligt.

– När de ser mig och att jag kan bjuda på mig själv genom att försöka uttala ord på deras språk då känns det inte lika svårt för dem att försöka uttala svenska. Många av eleverna kan ha det kämpigt utanför skolan. Det kan handla om jakt på lägenheter, jobb, hälsoproblem och annat. Men de timmar som de är i skolan ska de kunna släppa allt det jobbiga och andas lite, säger hon.

Att skapa en positiv och trygg stämning är med andra ord prio ett för Valentina. Hennes text om den första julen och svenska jultraditioner är ytterligare ett exempel på det. Där har vartenda ord en hjälpande bild.

– Man kan givetvis välja hur många av orden man vill ha bildstöd till, men när det gäller julen till exempel så finns det många ord som man inte använder till vardags och kan vara svåra att förstå. Har man då många bilder så får man ett hum om vad texten handlar om även om man inte kan orden från början.

Bilder kan skapa en trygghet, förklarar hon.

– Det är så viktigt att skapa trygghet och med bilder kan man göra en text tydligare. De som börjar hos mig kan vara nervösa och tro att svenska är jättesvårt för att de känner någon som inte lyckats, eller så kanske de mår dåligt och har svårt att koncentrera sig. En text utan bilder kan verka som myror som kryper på ett papper, säger hon.

Dessutom är det en bra inlärningsteknik.

– Om man associerar till en bild, en doft eller en känsla så fastnar det i minnet bättre.

Valentina har använt sig av det digitala verktyget Widgit online och sedan kompletterat med egna bilder.

– Det är ett jättebra redskap som kan användas inom till exempel vården, i skolan eller var som helst för att göra information mer lättillgänglig.

Det är dock inte gratis, men den som kollar in Valentinas lektioner kan hitta fler exempel som bara är att använda.

– När jag ändå har lagt ner så mycket tid på detta så delar jag gärna med mig. Det är inte alla lärare som har tid till detta och då kan det ju vara en räddning i nöden.

 

Valentina Cedernils lektion hittar du här:

https://www.lektion.se/lessons/lesson.php?id=31920

 

Tillbaka

Lättläst om julen med bildstöd och modersmålsbaserad undervisning