Nu får det vara nog! Kreativt och kunskapshöjande material mot våld

Under sin livstid kommer minst en av tre flickor i världen att utsättas för fysiskt eller sexuellt våld. Rädsla och hot om våld och trakasserier hindrar flickor från att leva sina liv fullt ut, både i samhället och på nätet. Samtidigt har alla barn enligt barnkonventionen rätt att leva i trygghet, skyddade från våld. Om det har Plan International Sverige tagit fram ett skolmaterial för högstadiet och gymnasiet.

 

Våld mot barn förekommer över hela världen och i alla samhällsgrupper. Det kan handla om allt från försummelse till könsstympning och barnäktenskap. Flickor som tvingas gifta sig riskerar också att utsättas för både sexuellt och fysiskt våld i relationen och att bli gravida och tas ur skolan.

 

-        Då trodde jag att det var normalt men jag förstod snabbt hur fruktansvärt det var för min syster. 

Memorys lillasyster blev gravid när hon bara var 11 år och tvingades gifta sig med pappan till barnet. Maken misshandlade systern och när hon var hemma på besök märkte Memory att hon inte längre var samma person. I dag är Memory en jämställdhetsaktivist som kämpar mot barnäktenskap.

-        En av fem flickor i världen gifts bort innan de har hunnit fylla arton år. Ofta tvingas de gifta sig mot sin vilja. Plan International arbetar för att stärka samhällens skyddsnät – så att de kan förebygga och agera när barn utsätts för våld – och med att stärka vårdnadshavares roll och ansvar för att skydda barn. Sedan handlar det om att förändra skadliga normer, attityder och traditioner som bidrar till våld och att stötta både de som utsatts och de som kämpar för förändring, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare på Plan International Sverige.

Aktivister stoppar barnäktenskap

Nästan hälften av Malawis flickor gifts bort och blir mammor innan de fyllt 18 år. De får inte längre gå i skolan och de fråntas rätten att bestämma över sina kroppar och framtid. Memory ville inte se fler flickor gå samma öde till mötes som hennes syster. Tillsammans med andra unga aktivister, och med stöd från Plan International, startade hon en kampanj för att förbjuda barnäktenskap i Malawi. Och de lyckades! 2017 blev det förbjudet enligt lag att ingå äktenskap före 18 års ålder. Men trots det fortsatte flickor att giftas bort.

-        Problemet är att folk fortfarande inte vet, säger Charity, 24, som också är en av de unga aktivisterna.

För att nå ut med kunskap startade de Timveni, en ungdomsledd medieorganisation som sänder radio i hela Malawi. Radio är det bästa sättet att nå ut till befolkningen då många inte kan läsa och få har tillgång till TV.

-        Vårt långsiktiga mål är att alla nås av informationen att det finns en lag som förbjuder barnäktenskap. Om alla får veta det kommer vi att lyckas, säger Charity.

Lagstiftning är ett viktigt steg för att skydda barn mot våld, men det behövs också kunskap och information. Sedan får vi inte glömma att lyssna på flickorna själva – de är nämligen experter på sin situation och de utmaningar de möter.


Fem lektioner om jämställdhet och våld

I lärarhandledningen Nu får det vara nog! – om global jämställdhet och våld presenteras fem lektionsupplägg. Med vittnesmål från olika delar av världen kan vi ge en bred bild av jämställdhet och flickors utsatthet för våld, till exempel i form av barnäktenskap. Med hjälp av bland annat kreativt och argumenterande skrivande, diskussioner om de globala målen och vittnesmål från flickor och pojkar runt om i världen kan vi öka elevernas medvetenhet om global jämställdhet och mäns och pojkars våld mot flickor och kvinnor – och förhoppningsvis skapa förändring.

Du hittar skolmaterialet här:

 

Tillbaka

Nu får det vara nog! Kreativt och kunskapshöjande material mot våld