Utebiologi om våren

Utomhuslektioner är perfekt för att komma ut med eleverna. Förutom att det är roligt och engagerande kan det också vara en god idé i coronatider. Malin Videhall har lagt upp en utelektion i biologi som innehåller såväl frågor om svampar, djur och växter som kompostering och avfallssortering. En soppåse för skräpplock fick också följa med!

Att göra en utomhuslektion har ofta många fördelar, förutom det uppenbara faktum att man kommer ut och får röra på sig lite.

– Man fångar upp andra elevgrupper. Det finns alltid några som accepterar och är med på allt, men så finns det andra som tycker att det är segt att sitta inomhus en hel lektion. När man är utomhus får man dessutom en helt annan kontakt med eleverna också. Man hinner gå omkring och prata och diskutera mer, säger Malin Videhall, lärare på Furuparksskolan i Luleå.

Hon lade upp sin lektion som en avslutning och avstämning av vad eleverna i årskurs 4 lärt sig under terminen.

– Men man skulle lika gärna kunna göra den som en introduktion, där eleverna får fundera tillsammans och få upp nyfikenheten, säger hon.

Hur klarar olika typer av knoppar vintern? Varför hittar man få svampar? Hur ger man näring till en växt? Många frågor är rena naturfrågor. Men en fråga handlar också om att hitta fem saker som kan läggas respektive inte läggas i komposten. Med andra ord blir det lite av ett skräpuppdrag samtidigt, med soppåse och handskar som utrustning. Här kan man också kolla kunskaperna om hur olika saker ska sopsorteras.

– Jag märkte att det var många saker som de ville sortera som brännbart, så det var en sak som jag lyfte i klassrummet efteråt.

Ett bra tillfälle att kolla vad eleverna har lärt sig, eller kanske en utgångspunkt att bygga vidare på. Hur man använder lektionen är upp till var och en. Malin lät eleverna arbeta två och två och såg till att också ha små rutor som de kunde bocka av när de var färdiga med en uppgift. Detta för att det ska vara tydligt när de är färdiga med en uppgift och redo att gå vidare till nästa.

Omkring 40-60 minuter kan man räkna med behövs för att gå igenom alla uppgifter.

– Vi var på ett litet naturområde som kanske hade mer parkkaraktär rätt nära skolan. Men det funkade bra och uppskattades av de flesta. Eleverna fick syn på en katt som de tog med i sin beskrivning av vilka djur som lever här, det var inte riktigt vad jag väntat mig, skrattar hon.

 

Malin Videhalls lektion hittar du här:

https://www.lektion.se/lessons/lesson.php?id=31536

 

 

 

Tillbaka

Utebiologi om våren