Räkna på Barbies bungyjump

Hur många gummiband behövs för att göra Barbies bungyjump från fyra meters höjd så intressant (och långt) som möjligt, utan att hon slår i marken? Det är frågan som gymnasieeleverna ska ta reda på i Sandra Johanssons examinationsuppgift. Med en laborationsrapport som bedömningsgrund så kan eleverna få visa på en rad kunskaper, samtidigt som de får vara aktiva och problemlösande.

Istället för ett vanligt matteprov för eleverna i matte 1B så kan man låta eleverna göra en laboration i grupp. Genom att mäta hur långt en barbiedocka faller med olika antal gummiband fästa vid fötterna så kan eleverna visa sina kunskaper i avsnittet samband och funktioner. Sandra Johansson lät eleverna först göra denna laboration, och från uppgifterna som de fick därifrån kunde de sedan ta fram en funktionsformel med hjälp av ett digitalt verktyg, som exempelvis Geogebra. Därefter bedömdes elevernas individuella förmåga genom att de lämnade in varsin labbrapport.

– Det är främst modelleringsförmågan som bedöms. Man ska kunna tolka och utvärdera det resultat man fått. Är det rimligt? Motsvarar det verkligheten? säger Sandra Johansson.

Hon jobbar numera som utvecklingssekreterare på utvecklingsavdelningen i Malmö stad där hon arbetar med bland annat verksamhets- och professionsutveckling. Som matematiklärare låg Sandras fokus på att skapa en matematikundervisning som utgick mer från problemlösning och undersökande aktiviteter, något som hon sett har många fördelar.

– Framförallt blir det roligare, tycker jag. Och att själv få komma fram till något och göra en egen upptäckt ger ju en eureka-känsla, en ”Wow! Jag kom på det!”-känsla.

Med detta angreppssätt är det viktigt att som lärare ha en handledande roll.

– Det gäller att ställa utforskande frågor till eleverna, tipsa med ”tänk på det här” om de är ute på djupt vatten och få dem att komma på rätt spår.

Hennes tips till de lärare som vill börja med detta är att själv noga gå igenom uppgiften innan man ger den till eleverna och tänka igenom var eleverna kan tänkas stöta på patrull och vara förberedd på vilka frågor som kan tänkas dyka upp. I just denna specifika uppgift är det en rad matematiska färdigheter och kunskaper som tränas, som till exempel medelvärde, koordinatsystem, linjära funktioner, olikhet, linjär regression, definitionsmängd och värdemängd.

För elevernas del kan möjligheten att själv få resonera sig fram till olika kunskaper ge en djupare förståelse för matematiken. Det blir dessutom meningsfullt om man kan tillämpa sina kunskaper på verkligheten.

– Jag upplever att de tycker det är roligare. Och om man upplever något som lustfyllt så blir man mer benägen att lära sig! säger Sandra.

 

Sandra Johanssons examinationsuppgift hittar du här:

https://www.lektion.se/lessons/lesson.php?id=29616

 

 

Tillbaka

Räkna på Barbies bungyjump