Om mellankrigstid och världskrig

Nytt årtionde, men ändå fortsätter kunskap om historia att vara viktigt för att förstå vår nutid. Hundra år efter mellankrigstiden är det fortfarande ett ämne som väcker intresse bland eleverna. Det säger Fredrik Andersson, en av de lärare som lagt upp en faktaspäckad lektion om ämnet. Här ges en överskådlig men detaljrik bild av såväl andra världskrigets utveckling som orsakerna bakom, perfekt för förberedelser och att för att friska upp minnet.

– Den är gjord innan vi fick en ny läroplan, men grundstrukturen och innehållet håller fortfarande, säger Fredrik Andersson om sin lektion.

Hans sammanställning är tänkt som ett underlag för lärare och sträcker sig från läget i Europa efter första världskriget och Hitlers väg till makten till efterdyningarna av andra världskriget.

– Idag lägger jag mindre tid på detaljerna i kriget och fokuserar mer på mekanismerna innan: krigets framväxt och bakgrund.

Hur något liknande kunde hända är givetvis viktigt att ta upp i vår tid.

– Vi lever i en värld som blir alltmer polariserad och ytterligheterna blir mer vanliga. Det är ständigt aktuellt att kunna se tillbaka och se kopplingar och likheter med vår tid. Allt kan upprepas. Det finns alltid en risk, säger han.

För att visa på mekanismerna bakom det som hände gör Fredrik ibland ett experiment i klassrummet.

– Jag kanske inför någon absurd ordningsregel och säger att från och med nu gör vi så här. Sedan ökar jag på det, och eleverna köper det och gör det utan att tänka på varför. Sedan när jag bryter det och frågar varför de gjorde detta så säger de alltid ”men du sa ju det”… Då får man diskutera om det är rätt att alltid göra det som någon säger bara för att det kommer från en auktoritet.

Just andra världskriget och upptakten till det brukar vara ett tacksamt ämne för att fånga elevernas intresse, berättar Fredrik.

– Alla har ju någon form av bakgrundskunskap. Alla vet vilka nazisterna och Hitler var. Många har fått med sig en hel del från olika serier och spel. Många som börjar i sjuan brukar fråga ”när ska vi läsa om andra världskriget?”

Att känna in och sondera kunskapsläget i gruppen är givetvis viktigt för att lägga upp undervisningen på bästa sätt. Men några väl utvalda bilder, utdrag ur filmer och powerpoints är rätt givna varje år.

– Jag skulle ju till exempel kunna stå och prata i ett halvår om hur hemskt det var i koncentrationslägren, medan en bild säger så mycket mer.

Världskrigen och mellankrigstiden är ett stort ämnesområde i historieämnet, och just denna period brukar han ha en flytande stoppgräns på och även återkomma till, beroende på hur stort intresset från eleverna är.

– Det är ju så viktigt, och i takt med att överlevarna från förintelsen blir allt färre så blir vårt uppdrag att lära ut allt viktigare.

 

Fredrik Anderssons lektion hittar du här:

https://www.lektion.se/lessons/lesson.php?id=3874

 

 

 

Tillbaka

Om mellankrigstid och världskrig