Sätt igång skrivlusten med skrivuppdrag

Många elever kan känna prestationskrav av att behöva skriva längre berättelser. Kanske än mer så efter ett långt sommarlov. Men med inspirerande skrivuppdrag kan det ändras. Theres Farcher har sett att hennes lektion Flaskposten skapar tydliga ramar för en berättelse, vilket gör att mycket oro släpper samtidigt som fantasin och orden kan få flöda fritt inom ramarna.

– Jag minns speciellt en elev som gick från att knappt våga skriva något alls till att fylla hela skrivboken, säger hon.

Du får en flaskpost från någon som behöver hjälp någonstans ifrån. Det är utgångspunkten i Theres Farchers lektionsserie Flaskposten – inspirerande skrivning. Därefter får eleverna skrivinstruktioner uppdelade i flera moment: att göra personbeskrivning, miljöbeskrivning, reseberättelse och en instruktion på hur något ska monteras ihop för att kunna resa till platsen där den nödställda befinner sig. Alla delar hänger ihop och skapar en berättelse, men texttyperna är många och fantasin får ganska stort spelrum – inom ramarna.

– När du får instruktioner och tydliga ramar kan du släppa prestationen med att hitta på en bra historia och istället luta dig mot det manus som redan finns, säger Theres Farcher.

Kanske är det just det att prestationen släpper som gör att många av hennes elever har motiverats av uppgiften och släppt loss sin fantasi.

– Det är spännande att se hur olika berättelserna blev, trots samma struktur. Någon berättelse utspelade sig i yttre rymden med flaskpost från ett ufo, säger Theres.

Hon jobbar numera på De Geergymnasiet i Norrköping, men har varit på alla stadier från mellanstadiet och uppåt. Dessa skrivuppdrag har hon testat på både svenskan i årskurs 6 och i Svenska som andraspråk. Hennes arbetsgång skiljer sig lite åt i de olika fallen.

– Till sexorna säger jag att de inte ska bekymra sig över att skriva fel, utan att jag rättar senare, när alla delmoment är färdiga. Så feel free att skriva på!

Med en större textmängd är det sedan lättare att se vad varje enskild elev behöver träna mest på.

– Det är ett sätt att synliggöra för mig själv, och se vad en elev har svårt med. Det kan vara dubbelteckning till exempel, och då kan man fokusera mest på det sedan. Jag har till och med sagt att jag vill att de gör fel, så att jag kan analysera och hjälpa! I SVA däremot kände Theres att det var viktigt att eleverna får löpande respons. Därför lät hon eleverna skriva enbart på vänstersidan i en skrivbok. Högersidan var till för att skriva ner den rättade texten.

– Då kan de se skillnaden och växa och lära sig under tiden.

Båda grupperna får börja med att skriva för hand. Därefter brukar sexorna få skriva in hela berättelsen i datorn och då göra rättningarna där. SVA-eleverna brukar få skriva för hand även när de rättar.

– Forskning visar ju att man lär sig språket bättre om man skriver för hand. Man ska inte underskatta detta att lära in språket långsamt, säger Theres.

I varje deluppdrag finns det en typ av textgenre som man kan fördjupa sig i innan man sätter igång. Hur gör man ett personbeskrivning, en instruktionstext eller en miljöbeskrivning?

– Numera delar jag också ut en lista med tips på adjektiv som eleverna kan plocka ifrån, säger hon.

Att presentera uppgiften på ett stimulerande sätt kan vara viktigt för att få igång eleverna.

– Någon gång hade jag med mig en flaskpost och så brukar vi prata om Pippi Långstrump som får flaskpost från Söderhavet.

Sedan får eleverna börja tänka på vad det skulle stå i en flaskpost som de själva hittar.

– Det kan gå lite trögt i början, men det brukar släppa efter två uppdrag ungefär. Jag glömmer aldrig killen som gick från att skriva fem rader till att fylla hela boken. Det var helt fantastiskt!

 

Theres Farchers skrivuppdrag hittar du här:

https://www.lektion.se/lessons/lesson.php?id=29998

Tillbaka

Sätt igång skrivlusten med skrivuppdrag