Fånga naturintresset med svamputflykt

Svampar är ett tacksamt ämne för en skogsutflykt och för enkla fältstudier. Stina Pernbert-Zetterbergs faktakort om svampar är enkla att ta med ut och ger tydlig fakta om några av de vanligaste sorterna i Sverige.

– Svampen är ju en ganska rolig organism för den är ju varken ett djur eller en växt. Det kan man använda för att fånga elevernas nyfikenhet, säger hon.

September är den perfekta månaden för en svamputflykt. Och svampen kan ge mycket upptäckarglädje. Stina Pernbert-Zetterberg har använt sina faktakort på förskoleklasselever och har sett hur man kan bygga upp förväntningen redan i klassrummet och sedan gå på ”skattjakt”.

– Man kan introducera innan man går ut i skogen och eleverna tycker det är roligt att svampen varken är ett djur eller en växt, säger hon.

I förskoleklass där många ännu inte kan läsa blir det logiskt att läsa upp innehållet för eleverna, medan de som kan läsa själva kan ta till sig av informationen, som är uppstolpad för att bli extra tydlig. Hon har valt några av våra vanligaste svampar som är enkla att känna igen.

– Det roligaste är ju om man sedan har möjlighet att ta sig ut och leta efter riktiga svampar. Vi gjorde så att vi delade in barnen i grupper på 3-4 personer och sedan fick de med sig en läsplatta för att fota svamparna de hittar. På så sätt blir det lite av en skattjakt och man får fram upptäckarglädjen. Sedan kan man undersöka dem närmare i klassrummet i lugn och ro.

Faktakorten har hon med ute i skogen och på baksidan klistrar hon fast bilder på svamparna. Ett alternativ till att hitta färdiga bilder är att låta eleverna rita själva.

Väl ute finns det mycket man kan göra, till exempel gräva lite och se hur myceltrådarna växer eller säga att varje grupp får plocka två svampsorter var, för att sedan titta närmare på dem inne i klassrummet. Stina tipsar om att dela ut plasthandskar och att så klart också prata om att vissa svampar är giftiga.

– Är det förskolebarn så kan det vara bra att prata precis innan man går ut om vad som kan hända om man äter en giftig svamp. Till exempel så kan man ta upp den röda färgen och vad den signalerar. Och då är det viktigt att man inte lägger orden i munnen på dem, utan att barnen får tänka efter varför röd flugsvamp är röd…

Både före och efter en svamputflykt finns det mängder av alternativ på hur man kan utveckla ämnet och anpassa det till gruppens kunskapsnivå. Skriva egen fakta, rita egna bilder, studera plockade svampar i detalj eller leta fakta i svampböcker. Ett enkelt tips som är en av Stinas favoriter är att visa någon timelapse-film där man speedat upp tiden för att se hur svampar växer.

– Det är ju som magi för barnen och de tycker det är helt fantastiskt! Man kan göra detta ämne som lätt blir torrt väldigt levande. Så gå ut i närmiljön och upplev svamparna med alla sinnen – utom smaken förstås!

Stina Pernbert-Zetterbergs faktakort hittar du här:

https://www.lektion.se/lessons/lesson.php?id=26483

Tillbaka

Fånga naturintresset med svamputflykt