Vårtecken

April är en bra månad för att leta vårtecken i stora delar av landet. Då solen skiner brukar lågstadielärare Gustavo Caballero Cervantes passa på göra en utomhuslektion i jakt på dessa små glädjeämnen.

– Roligast brukar eleverna tycka det är att följa efter små insekter, säger han.

Med en skog i närheten av skolan blir det enkelt att göra en gemensam utflykt för att leta efter vårtecken. Gustavo Caballero Cervantes, lågstadielärare på Bagartorpsskolan i Solna, brukar börja med att i klassrummet diskutera kring vad ett vårtecken är och hur man kan hitta det. Sedan blir eleverna indelade i små grupper och därefter bär det av ut på upptäcksfärd.

– Jag tycker det är bra att ha små grupper. Är det för stora grupper kan någon lätt hamna utanför, men i mindre grupper så hjälps de åt och de får träna på det sociala och att vara en bra kompis, säger Gustavo.

Att vara två, tre som samarbetar underlättar också när man ska leta i skogen och bestämma sig för vilket vårtecken man ska välja att jobba med.

– De kan prata om vad de ska välja och vem som ska göra vad och på så vis hjälpa varandra.

När eleverna kommer tillbaks till klassrummet får de jobba med att rita av det de har sett och att hitta lite fakta om sitt vårtecken. Mest brukar det bli maskrosor, men det är också spännande att följa efter små insekter och se vad de gör.

– Sedan är det viktigt att gå igenom det de har gjort, att de får berätta lite kort om det och dela med sig, så att det känns meningsfullt, säger Gustavo.

Han tycker att uppgiften passar för hela lågstadiet, men att man givetvis kan behöva anpassa svårighetsgraden.

– Olika elever är nyfikna på olika saker. Årskurs ett behöver en enklare uppgift, medan man kan förvänta sig mer avancerade svar hos treorna.

 

Gustavo Caballero Cervantes vårteckenuppgift hittar du här:

https://www.lektion.se/lessons/lesson.php?id=26108

 

 

Tillbaka

Vårtecken