Skapande och analys hand i hand

Svenska elever ska bli bättre på källkritik. De nya reviderade läroplanerna från hösten 2018 betonar digital kompetens och kritiskt tänkande. UR har därför under 2019 ett stort fokus just på medie- och informationskunnighet (MIK) och i samband med källkritikens dag den 13 mars lanserar vi en av våra stora satsningar; Bildbang, en helt ny serie för nioåringar om att skapa och tolka bilder.

Hur påverkas vi av bilder? Hur kan man bli bättre på att måla, filma och fota, och på att förstå vad bilder gör med oss? Nya tv-programmet Bildbang kombinerar MIK med bildämnet ochbidrar till barnens kreativitet och lärande - både i att tolka och skapa bilder. Varje avsnitt innehåller samtal, workshops och en massa tips och trix för eleverna. Konsthistoriska bilder löper som ett spår genom serien och lika genomgående är också MIK-perspektivet och källkritik.

Syftet med serien är att ge konkreta kunskaper om bildskapande, verktyg för bildanalys och bildkritiskt tänkande, samt att ge inspiration att skapa. Bildbang relaterar till flera av kunskapsmålen för bildämnet och även vissa av målen för svenska. I lärarhandledningen kan du läsa mer om hur du kan arbeta med programmen i skolan.


Tips på fler program inom samma område:

Surfarna

Surfarna är ett minidrama om digital kompetens för årskurs F-3. Varför det är viktigt att vara källkritisk, vad är en cookie och varför ska man aldrig lämna ut sina lösenord på nätet? Serien ger en förståelse för olika internetbegrepp, och en bild av vad som styr urvalet i datorernas sökmotorer.

 

Världen online


Förstår barn vad källkritik innebär? Vad har de för syn på internet? Och är det bra med så mycket skärmtid? I Värden online förklarar forskare och influencers hur nätet påverkar barn och unga.
Målgruppen är främst årskurs 4-9 men serien passar även föräldrar, lärare och alla som vill veta mer om unga och MIK.

 

Bella loggar in


Följ programledaren Bella när hon i varje avsnitt umgås en hel dag med en ny känd influencer. Hon utsätter dem för utmaningar och de delar med sig av tips för att nå ut i sociala medier. Ett program för elever i årskurs 7-9 som bland annat visar hur man kan tänka smart och kritiskt till allt det man möts av i sociala flöden.

 

Tillbaka

Skapande och analys hand i hand