Inspiration till tema: Djuren på vintern

Hur de svenska djuren anpassar sig till vintern – det är en del av det centrala innehållet i läroplanen för lågstadiet och kan bli ett uppskattat och roligt tema. Anna Loeb på Sundbyskolan har lagt upp flera lektioner på temat och ger här sina bästa tips.

Ett häfte med faktatexter om några svenska djur, relationskort, pedagogisk planering, arbetsblad och läxförhör. Anna Loeb har lagt upp en rad lektioner på ämnet djuren under vintern, inspirerad av det som står i läroplanen för årskurs 1-3 om Året runt i naturen: ”Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykel och anpassningar till olika årstider.”

Men det finns fortfarande många delar av temat som inte kommit upp på lektion.se.

– Jag brukar börja med ett VÖL-diagram (vad jag vet, önskar veta, lärt mig) och diskutera det med eleverna. Sedan kan vi titta på relationskorten och så får de exempelvis gissa vilka djur som sover och vilka som är vakna under vintern, säger hon.

Hon brukar också dela ut en enkel pedagogisk planering till eleverna, så att de redan innan vet varför de ska studera detta ämne och vad exakt de ska lära sig. Sedan ser de på filmer om djuren och sätter upp ett stort, ritat vinterlandskap på väggen.

– Efterhand sätter jag upp en bild på det djur vi ska studera: i berget, i en håla, under en gran… Sedan får eleverna göra en likadan bild i sina böcker eller häften och färglägga den. Jag brukar också skriva upp viktiga begrepp som dvala och vintersömn på väggen bredvid det stora vinterlandskapet för att eleverna lättare ska komma ihåg, säger Anna.

Innan eleverna får sätta igång med egen forskning om ett djur ser hon till att göra ett eller ett par djur gemensamt i klassen, så att alla vet hur de ska gå tillväga. Häftet med faktatexter som hon gjort får vara utgångspunkt. I den har faktatexterna också fått en markering på hur lättlästa eller svåra de är, så att alla kan hitta något som passar dem.

– Först går jag också igenom vad en faktatext är, hur man letar information och får svar på sina frågor. De yngre eleverna får alltid läsa varandras texter också, för att kolla att allt som ska vara med finns där, säger Anna.

Hon har också jobbat ämnesövergripande, till exempel med slöjden.

– En gång fick de göra huggormar i lera som de sedan målade. Och i syslöjden kan de få sy ett djur eller göra korsstygn. Det går att göra så mycket. Ibland har vi gjort egna faktafilmer med hjälp av ipads.

Eleverna brukar tycka att temat med djuren och årstidsväxlingarna är riktigt roligt, men givetvis beror det på hur man lägger upp det.

– Man får tänka igenom vad syftet är med övningarna. Är det att lära sig om djuren eller att lära sig vad en faktatext är eller kanske att hantera finmotoriken när man klipper, klistrar och målar? Ibland är det de tycker är roligast att färglägga ett djur i rätt färg, säger hon.

Ett bra arbetssätt tycker Anna kan vara kooperativt lärande, där eleverna får förutbestämda roller i smågrupperna.

– Då kan en som är bra på att skriva anteckna, en annan fördelar ordet och en tredje är uppmuntrare och får träna på att ge beröm. Det är ett jättebra sätt att utveckla deras förmåga att samarbeta, säger Anna.

 

Anna Loebs lektioner kring djuren under vintern hittar du här:

Häfte med faktatexter och arbetsgång

https://www.lektion.se/lessons/lesson.php?id=21102

Relationskort

https://www.lektion.se/lessons/lesson.php?id=21101

Pedagogisk planering

https://www.lektion.se/lessons/lesson.php?id=21100

Läxförhör

https://www.lektion.se/lessons/lesson.php?id=21148

Arbetsblad med tabell

https://www.lektion.se/lessons/lesson.php?id=30508

 

En lista på alla Annas lektioner hittar du här!

 

Tillbaka

Inspiration till tema: Djuren på vintern