Gjorde egen lärobok och övningsbank i idrott

Efter några år som lärare har de flesta samlat på sig en mängd lektioner. Idrottslärare Daniel Norrman insåg att han behövde strukturera upp alla lekar och övningar som han samlat på sig och bestämde sig för att se till att de också kom andra lärare till nytta. Det hela resulterade i en övningsbank på över 140 sidor och en egen lärobok i idrott och hälsa som du nu hittar här på lektion.se.

– Övningsbanken riktar sig dels till lärare som vill hitta någon ny lek att variera lektionerna med, men kanske framförallt till nya lärare. När man kommer och är ny har man inte så mycket erfarenhet och måste uppfinna hjulet på nytt. Med den här blir det mycket lättare. Här har du ekrarna och navet och det enda du behöver göra är att pussla ihop det, säger Daniel Norrman, idrottslärare på Grindtorpsskolan i Norsborg.

Han poängterar att uppgifterna för att kunna utnyttjas till max förutsätter att läraren är utbildad och har nödvändiga förkunskaper.

– Jag har inte skrivit så mycket förklarande text till varje övning, utan det förutsätter att du förstår syftet med varje lek. Men alla kan ha nytta av banken, säger han.

Han har också skapat en helt egen lärobok på enkel svenska som täcker in allt det som läroplanen tar upp i ämnet, såsom näringslära, fysisk och psykisk hälsa, träningslära, anatomi och teori kring bollsporter, dans, orientering med mera.

– Det finns ju en del läroböcker på marknaden idag, men fördelen med denna är att den är gratis och fri att använda. Det är bara att ladda ner, uppdatera om man vill och sedan skriva ut!

Daniel Norrman har varit noga med källhänvisningar och tycker generellt att läroböcker borde vara bättre på att lyfta upp källor i den löpande texten.

– Vi vill ju att eleverna ska bli bra på att göra källhänvisningar och då ska man försöka vara ett gott exempel, säger han.

Han har också lagt ner mycket tid på att uppdatera och skriva om för att få till ett enkelt språk.

– Det är viktigt att det blir tydligt vad jag försöker säga. Skolan där jag jobbar har en stor andel elever med utländsk bakgrund, så det behövs en lätt svenska för att få alla att förstå. Jag har låtit personer testläsa och sedan skrivit om. Den första versionen var för svår, säger han.

Tydlighet underlättar även den praktiska undervisningen, menar han.

– Om du till exempel ger instruktioner att ”idag ska vi brottas” så vet inte eleverna riktigt vad de ska göra. Men förklarar man att nu ska vi göra en övning där vi ska nudda varandras händer så blir det ett tydligare uppdrag som alla förstår.

 

Daniel Norrmans övningsbank hittar du här:

https://www.lektion.se/lessons/lesson.php?id=31032

Läroboken hittar du här:

https://www.lektion.se/lessons/lesson.php?id=31017

 

 

Tillbaka

Gjorde egen lärobok och övningsbank i idrott