Upptäck natur och samhälle med Geoskolan

Vi är omgivna av kartor och geografisk information, många gånger utan att tänka på det. De flesta har en smart telefon där geografisk information är en viktig del för att till exempel hitta till en plats. Förutom att hitta rätt ger kartan oss möjlighet att beskriva och analysera våra omgivningar. Geoskolan är ett verktyg som gör det enkelt att utforska natur och samhälle med digitala kartor.

Geoskolan innehåller lektionsförslag och en kartapplikation som gör det enkelt att använda digitala kartor och geografisk information. Den är tillgänglig via Internet där den finns öppen och gratis på www.geoskolan.se

För att komma igång med Geoskolan finns ett antal lektionsförslag inom olika ämnesområden. Målet med lektionerna är att ge kunskaper om geografiska källor och verktyg, till exempel kartor, GIS och modeller. Lektionsförslagen utgår ifrån innehållet i läroplanen för grundskolan respektive gymnasiet. 

I kartapplikationen finns rikstäckande geografisk information från Lantmäteriet och andra myndigheter, i form av olika kartlager. Kartapplikationen kan beskrivas som ett enkelt GIS - geografiskt informationssystem - som gör det möjligt att analysera och presentera genom att välja lager, zooma, panorera, mäta, rita och skriva ut. 

De olika kartlagren öppnar upp möjligheter för undervisning inom flera ämnesområden som till exempel geografi, historia, samhällskunskap, biologi, naturkunskap, teknik, matematik och idrott. Då lagren och kartan är rikstäckande är det enkelt att anpassa lektionen till elevernas närmiljö. Kartapplikationen passar bra att använda i fältstudier eftersom den är anpassad för smartphone och surfplatta. 

Kraften i geodata

Vad har självkörande bilar, sommarens skogsbränder och Missing people gemensamt? För alla spelar geodata en avgörande roll.

Lantmäteriet är garanten för att Sverige har tillgång till rikstäckande geodata. Den hjälper organisationer att utveckla självkörande bilar och upptäcka outforskade platser.

Geodata är en förutsättning för samhällets utveckling. Lantmäteriet bidrar i allra högsta grad med aktuella och kvalitetssäkrade geodata. 

Se filmen om hur Lantmäteriets geodata bidrar till nya innovationer, upptäckter – och räddar liv.

 

Tillbaka

Upptäck natur och samhälle med Geoskolan