Så kan du prata om nätmobbning

Mobbning finns inte längre bara på skolgården utan även på nätet. När en av Catharina Anderssons elever nätmobbades av ett gäng i samma klass agerade hon direkt.

En lärare som både reflekterat och agerat kring nätmobbning är Catharina Andersson, lärare i årskurs 3 på Skogsängsskolan i Eskilstuna. För några år sedan blev ämnet högst aktuellt i hennes egen klass, då en elev hade utsatts för mycket grova kränkningar på ett av de sociala medierna. Att detta pågått var dock inte något som alls hade märkts av under skoltid.

Samma vecka som skolan fick kännedom om kränkningen skapade Catharina Andersson Diskussionsfrågor om nättrakasserier. Först visade hon en film om nätmobbning. Därefter fick eleverna svara enskilt på diskussionsfrågorna, för att sedan prata om dem i mindre grupper. Det avslutades med en diskussion i hela klassen. Stämningen i klassen var allvarlig och det blev ett bra samtal.

– Det framkom att eleverna hade gjort skillnad mellan nätet och verkligheten. Vi hade jobbat jättemycket med värdegrundsfrågor, och de var väldigt medvetna om dem, men det hade inte nått till deras liv på nätet. De hade heller inte greppat att allt de skrev på nätet fanns kvar, det var ett uppvaknande för dem, säger Catharina Andersson.

Lektionen tog skruv.

– Det som var fascinerande var att vi direkt fick bukt med problemet som uppstått. Kanske för att vi tog tag i det meddetsamma, redan samma vecka.

Sedan denna händelse inträffade upplever Catharina Andersson att de inte haft problem med lika grova nätkränkningar bland eleverna, kanske på grund av att både föräldrar och lärare blivit mer medvetna om vad som händer på nätet. Hon tror också att eleverna har fått upp ögonen för att det de gör online ger efterdyningar i ”verkligheten”, och ger det så kallade Instagram-upploppet i Göteborg som ett exempel. Skolan har en viktig roll när det kommer till nätmobbning, tycker Catharina Andersson.

– Detta sker ofta inte på skoltid, men det blir ett skolproblem. Det är vår skyldighet att agera och arbeta förebyggande och utbildande innan det ens sker.

Så tar du upp nätmobbning – Catharina Andersson tipsar:

* Prata om nätmobbning i förebyggande syfte. Då behöver det aldrig gå så långt som till kränkningar. En bra idé är att utgå från en film för att diskutera ämnet.

* Tala om lag och rätt. Berätta för eleverna vad som är förtal och kränkningar, men ta också upp vett och etikett.

* Bemöt eleverna på deras nivå. Ställ öppna frågor, prata på deras vis och utan att fördöma.

* Stötta i de fall det faktiskt skett ett övergrepp.

 

Fakta om nätmobbning:

Bland barn och unga mellan 10–16 år har en tredjedel blivit kränkta via mobil, dator eller surfplatta någon gång under det senaste året. Det vanligaste är att bli utsatt av någon från samma skola. 26 procent uppger att deras lärare inte pratat om hur man ska bete sig på nätet eller vad man ska göra om man blir nätmobbad.

Källa: Friends nätrapport, 2014

 

 

 

Tillbaka

Så kan du prata om nätmobbning