Lektion : Kondition - kompendium

5 omdömen
Niklas Sjögren
7 november 2007
Biologi, Idrott & Hälsa
Grundskola år 6-9
Extrauppgift

Beskrivning

Teoretiskt material att använda för elever som av olika anledningar inte deltager på lektionen eller att använda som teoretiskt komplettering till praktiska lektioner. Kompendierna är sammansatta av information hämtad från olika hemsidor samt från böcker som rör ämnet.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.