Lektion : Använd tidningen i No

5 omdömen
marie-louise nilsson
27 september 2007
NO, Teknik, Ämnesövergripande
Grundskola år 7-9
Artikel

Beskrivning

Eleven får möjlighet att se att sin vardag är naturvetenskap. Eleven får chans att se samband och sammanhang med det vi gör i klassrummet och det som händer runt om i världen. Eleven får också öva sig i att se på en situation ur olika synvinklar.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.