Lektion : elevledda lektioner åk4

5 omdömen
Claes Grenholm
9 november 2006
Idrott & Hälsa
Grundskola år 4-4
Grupparbete

Beskrivning

Att i grupp planera och leda en lektion inomhus.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.