Lektion : Höjdhopp flopp ped.uppbyggnad åk1-6

5 omdömen
Malin Hansson
28 september 2006
Idrott & Hälsa
Grundskola år 1-6
Arbetsuppgift

Beskrivning

Beskrivning över hur man kan lära ut flopp-metoden under år 1 till år 6

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.