Lektion : Hur fort kan jag simma?

5 omdömen
Natalia Viklund
20 september 2006
Matematik, Idrott & Hälsa
Grundskola år 7-9
Laborationer

Beskrivning

Träna på att tolka, sammanställa, analysera och värdera data i tabeller och diagram, samt använda enkla formler.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.