Lektion : Allt om porr

UR
16 mars
16 mars
Biologi, Samhällskunskap
Grundskola år 7-9
Arbetsuppgift och diskussion

Beskrivning

Forskning visar att unga vill prata mer om porr. Den här serien grundar sig på elevers egna frågor om porr, samt på skolans uppdrag utifrån Lgr22. Experter på olika frågor, personer med inblick i branschen samt en ungdomspanel svarar på frågorna. De som medverkar i programmet är personer med olika perspektiv, kunskaper och erfarenheter.

Det visas ingen porr i serien. Målet under produktionen av serien var hela tiden att "visa inget, men berätta allt". 

En panel med högstadielärare i olika ämnen har varit med och granskat allt under hela produktionen. Deras synpunkter har varit väldigt viktiga. 

Det finns åtta avsnitt i serien. De olika avsnitten passar olika ämnen. Till exempel passar Lagligt och olagligt särskilt väl för samhällskunskap och Kroppen och hjärnan passar biologi. Men alla avsnitt tar upp värdegrundsfrågor som makt, samtycke och relationer. 

I en del avsnitt har det klippts in arkivklipp från förr. De syftar till att visa på att en del förhållningssätt kring porr har ändrats och andra har inte alls gjort det.

 

Syfte och målgrupp

Målgruppen är högstadiet

Syftet är att öka kunskapen om hur porr påverkar oss och våra relationer och hur juridiken och branschen omkring porren ser ut. Många unga vill prata mer om porr. Det står även i läroplanen att elever ska ges möjlighet till diskussioner om bland annat pornografi. Fokus ligger på att få igång diskussioner i ett klassrum kring värderingar och samtycke. Stor vikt har lagts vid att aldrig hamna i en situation där någon i klassrummet känner sig utpekad eller skild från gruppen.

Målet är att fler ska prata om porr och att serien ska fungera som ett underlag för diskussioner om samtycke, värderingar, normer och sex. Serien passar inom flera ämnen. 

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.