Lektion : Mål jag vill bli bättre på med utvärdering.

(Färre än 5 omdömen)
Anna Bygren
11 januari
Matematik
Grundskola år F-4
Arbetsuppgift

Beskrivning

Eleverna får skriva eller rita vad de vill bli bättre på.

Efter en viss tid får de utvärdera om de blivit bättre eller inte genom att färglägga ett trafikljus.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.