Lektion : Utveckla meningen med hjälp av text och bild.

(Färre än 5 omdömen)
Anna Bygren
10 januari
Svenska
Grundskola år F-1
Arbetsuppgift

Beskrivning

En bild och nedan en mening som stämmer till bilden.

Eleven får sedan skriva av början på meningen men lägga till ett eget ord på slutet. För varje rad måste eleven själv lägga till orden som inte står (då meningarna ska börja likadant på varje rad) samt ett nytt ord som beskriver vad de skriver om.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.