Lektion : Åklagaren – en del av rättskedjan

30 november 2022
13 februari
Svenska, Religion, Samhällskunskap
Gymnasiet
Diskussionsfrågor, kryssfrågor, skrivuppgifter

Beskrivning

Om man blir utsatt för brott, blir vittne till något eller själv är misstänkt. Vad händer då? Ungdomars verklighet har varit vårt utgångsläge när vi har tagit fram det här utbildningsmaterialet om åklagarens roll i rättsprocessen.

Åklagare som arbetar med ungdomar som brottsoffer, vittnen och förövare tycker att det är viktigt att unga människor har kunskap om hur rättsprocessen går till i Sverige och att det finns förtroende för de som arbetar inom rättsväsendet. Det ungdomarna tror, eller vet, ska inte komma från t.ex. utländsk tv eller film utan från insatta källor.

Med utgångspunkt i åklagarens roll i rättsväsendet – mitt i rättskedjan mellan polis och domstol – berättar vi om processen från brott till dom. Som vägvisare återkommer åklagaren Rebecca.

Materialet består av sex korta filmer och en lärarhandledning. Till varje film finns det korta faktatexter som är avsedda som stöd för läraren. Materialet är framtaget för elever på gymnasiet men kan även användas av t.ex. åttonde klass i grundskolan eller av folkhögskolor, beroende på förkunskaper.

Materialet kan användas i undervisningen i olika ämnen. Samhällskunskap för kunskap om brott och straff, svenska för ord och uttryck och religion för etiska diskussioner kring t.ex. frihetsberövanden.

Filmerna kan användas fristående från varandra. Det är inte nödvändigt att se alla eller att se dem i en viss ordning. Dock är de numrerade i samma ordning som ett brottsärendes gång, för tydlighetens skull.

Logga in för att läsa lärarhandledningen i pdf eller hämta den på Åklagarmyndighetens webbplats

 

lektion.se Åklagaren – en del av rättskedjan lektionsbild

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.