Lektion : analysmall saga/ berättande texter

(Färre än 5 omdömen)
Anna Bygren
7 november
Svenska
Grundskola år 2-4
Elevhjälp

Beskrivning

En mall för att bedömma elevtexter.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.