Lektion : Lärarhandledning för brev från Klimataktion

Brevvännerna
7 september 2022
Biologi, Samhällskunskap, Svenska
Grundskola år 7-9
Arbetsuppgift

Beskrivning

I denna lärarhandledning...

...får du tips på hur du som lärare kan skapa en enkel koppling mellan hållbar utveckling, karriärvägledning och skolans olika ämnen. Du får även ett konkret förslag på lektionsupplägg som du flexibelt kan anpassa efter dina elevers behov och kunskapsnivå. Vi vill uppmuntra dig att se lektionsupplägget som inspiration och inte som en given ram för hur det går att arbeta med brevet. Utgå gärna från dina elevers intressen och anpassa upplägget utifrån det.

Brevet är ett startskott för ett mycket engagerande men också självstyrt lärandeprojekt där du och dina elever kan snurra in på många intressanta diskussioner och idéer på konkreta handlingar. Processen i framtagandet av brevsvar kan se väldigt olika ut från klass till klass. Den rätta vägen finns inte och det kan ibland även uppstå utmaningar under arbetets gång. Om frågor dyker upp får du gärna höra av dig till oss

Syftet med brevet

Det övergripande syftet med brevet som du har valt är att skapa en kontakt mellan skolan och en organisation som kämpar för klimatet och främjar ungas inkludering i samhället. Det brev som vi har skapat syftar till att ge eleverna en möjlighet att själva få uttrycka sina tankar och känslor kring klimatförändringarna och på så vis bidra till Klimataktions arbete i att lyfta röster och påverka debatten.

Målet är att inspirera eleverna i frågor kring klimatet och få dem att känna sig hörda av en vuxenvärld som arbetar för klimatet. Vi vill också främja karriärvägledning samt stärka elevernas självständiga lärandeprocess. Brevet kan skapa en ingång till flera diskussioner och arbeten som tar utgångspunkt i verkligheten och elevernas egna intressen samt erfarenheter.

 

Är du intresserad av att läsa mer om den pedagogiska bakgrunden, de didaktiska tankarna och aktuell forskning som kan kopplas till Brevmetoden så rekommenderar vi dig att läsa vår Metodhandbok!

 

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.