Lektion : Utmaning beräkna avstånd

(Färre än 5 omdömen)
Maria Hagelin
29 augusti
Matematik, Geografi, SO
Grundskola år 3-6
Arbetsuppgift

Beskrivning

Den här uppgiften satte jag ihop som utmaning till mina skarpaste mattehjärnor i åk 3. De behöver tänka i flera steg för att lösa uppgiften och använda sig av såväl addition som subtraktion med tiotalsövergång.

Uppgiften fungerar även väl att samarbeta och resonera kring.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.