Lektion : Checklista för självskattning - Faktatext

(Färre än 5 omdömen)
Matilda Carlsson
25 november
SVA, Svenska
Grundskola år 4-6
Arbetsuppgift

Beskrivning

Kan användas för bedömning, självkontroll och självskattning.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.