Lektion : Barns rätt till lek, vila och fritid

Rafiki
27 september 2021
Geografi, Samhällskunskap, Ämnesövergripande
Grundskola år 2-6
Artikel, Diskussionsfrågor, Samtal/diskussioner, Ämnesövergripande, Film, Lek

Beskrivning

 

 

 

 

I Rafikis tema nummer 3 2021 berättar vi om barnkonventionen artikel 31 som handlar om barns rätt till lek, vila och fritid. I materialet finns övningar och tips på lekar.

Barn berättar

  • Anisha i Indien är glad att byn fått elektriskt ljus, för då kan hon göra läxorna på kvällen trots att det är mörkt. Då får hon tid att leka med kompisarna på sin fritid efter skolan.
    Hon berättar om vad hon hjälper till med hemma och vad hon gillar att leka.
  • Leo och Amiira i Sverige diskuterar vad fritid är för dem, hur mycket fritid de har och hur de ser på att hjälpa till hemma.
  • Henos som bor i storstan och Ezekiel som bor på en ö i Victoriasjön, berättar om sin fritid i Uganda.

 

Tidning och E-lektioner

Till temat finns två e-lektioner att hålla på storbild i klassrummet eller i elevernas surfplattor. Berättelserna finns också i Rafikis tidning (tryckt och som PDF).

E-lektion om Lek, vila och fritid (åk 2–4)

E-lektion om Lek, vila och fritid (åk 4–6)

Tidningar kring olika teman med barns berättelser

På pedagog.rafiki.se hittar du fler e-lektioner, tidningar, filmer om globala målen och barnkonventionen med mera.

Rafiki är ett samarbete mellan Erikshjälpen och Individuell Människohjälp (IM) som finansieras av SIDA och Svenska Missionsrådet (SMR).

 

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.