Lektion : Om Skogen – kampen om Sveriges sista naturskogar

Film och Skola
7 september 2021
Biologi, Geografi, Samhällskunskap
Grundskola år 7-9
Arbetsuppgift utifrån filmklipp

Beskrivning

Dokumentären Om skogen – kampen om Sveriges sista naturskogar (länka titel till Om skogen – kampen om Sveriges sista naturskogar | Film och Skola ) tar upp hur skogsbruket i norra Sverige går hårt åt urskogen med dess biologiska mångfald och bundna kol, samt exploaterar samernas renbetesområde. Den visar förutsättningar för biologisk mångfald och ifrågasätter skogsbolagens tolkning av miljöhänsyn. Under filmens gång lyfts skogsindustrins utveckling från förr till nu så man samtidigt får en uppfattning om den svenska landsbygdens epoker och skogsindustrins viktiga roll i vår samhällsekonomi.

I denna arbetsuppgift har du tillgång till filmens trailer. Längst ner i lektionen ser du hur du kan få tillgång till hela filmen. Filmen finns i två versioner, en hel dokumentär på 96 minuter för gymnasiet och en kraftigt nedklippt version på 26 minuter som lämpar sig för högstadiet. Bifogat finns handledningar till båda filmerna.

Mål med uppgift

Träna på att se olika åsikter i en specifik fråga och kritiskt granska dem med fakta. Träning i demokrati inom SO och NO.

Trailern ger en mycket kort inblick i

  • Vad en naturskog är.
  • Skogsbrukets kalavverkning och vad det gör med naturen.
  • Skogsbruk som viktig råvara i Sverige.

Innan visning av film

Gå igenom med eleverna vad det är för skillnad på naturskog och planterad skog. Även begreppet biologisk mångfald och dess värde kan behöva friskas upp (näringsväv, bundet kol). Det kan också vara bra att nämna skogsindustrins struktur med några stora bolag och hur de samverkar med de mindre skogsägarna. Att trä är en av Sveriges största exportvaror och således en viktig ekonomisk näringsverksamhet.

Innan eleverna ser trailern kan du be dem fundera under filmens gång vilka intressen de medverkande står för. Är det naturens, statens eller näringslivets/skogsägarnas intressen? Eller är det en mix av allt?

 

 

Efter klippet

  • Det du såg var en trailer. Vad tror du att dokumentären handlar om?
  • Vilket är de medverkandes intresseområden: Naturens, statens eller näringslivets/skogsägarnas? Eller är det en mix av allt?
  • Varför är det viktigt att ha orörd skog också, alltså skog som inte blivit planterad någon gång? Vad finns det i dessa urskogar som vi behöver? (Artrikedom, då plantager där man barskrapat marken innan plantering har förstört ovärderlig fauna och flora som fanns i marken.)
  • En person pratar om överkonsumtion av skog. Vad menar han? Eftersom ny skog alltid planteras så finns det ju en återväxt! (Det tar ca 65-70 år för en skog att växa färdigt, man har ökat mängden avverkning år för år och kan inte ta den skog som planterats inom detta tidsspann. Därför skövlas naturskogarna nu.)

 

Klassrumsarbete/skriftlig uppgift


Diskutera gemensamt med eleverna hur sambanden mellan företagens krav på vinstmaximering, statens lagar och samhällets användning av vår naturresurs, som är skog, borde se ut i en balans. Vilka intressen är starkast i dagsläget tror ni? Lyft gärna frågan utifrån: pengar, rekreation, klimatförändringar, statens intressen, koldioxidutsläpp, monokultur av arter, arbetstillfällen, EU, biologisk mångfald och revir.

Var i de här cirklarna står de som medverkade i trailern? Och vad tror ni att de vill?

 

Avsluta med en tankeställare, kan ges som en skriftlig uppgift:

  • Om det var val idag och detta var en valfråga. Hur skulle du ta ställning? Motivera utifrån de begrepp och diskussioner vi haft under lektionen och som du hittar fakta om på nätet.

 

Vill du ha åtkomst till hela filmerna så har du tre alternativ:

 

 

 

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.