Lektion : Sortera djur

9 augusti 2021
Biologi, NO
Grundskola år 1-3
Sorteringsövning i flera steg

Beskrivning

Det här är en lektion med stor elevaktivitet där eleverna får sortera svenska djur. Först får de sortera som de vill, sedan vävs det vetenskapliga sättet att sortera djur in. I slutet av lektionen har ni sorterat 24 svenska djur och ni kan skilja på fåglar, groddjur, kräldjur och däggdjur.

Det här är en sorteringsövning i fyra steg

  1. Eleverna sorterar djuren på valfritt sätt.
  2. Redovisning av sorteringen.
  3. Titta noga på några egenskaper hos djuren.
  4. Se en film om hur forskare sorterar djur. Eleverna sorterar sedan djuren i groddjur, kräldjur, fåglar och däggdjur.

Sortera djur ingår i konceptet Labbet online skola, som är lektionsmaterial med stor elevaktivitet där det vetenskapliga arbetssättet och Naturhistoriska riksmuseets forskning är centrala delar.

Nedladdningsbara dokument

  • Lärarhandledning
  • Djurskyltar
  • Elevkort
  • Observationsprotokoll

Sortera djur ingår i konceptet Labbet online skola, som är lektionsmaterial med stor elevaktivitet där det vetenskapliga arbetssättet och Naturhistoriska riksmuseets forskning är centrala delar. Fler lektioner hittar du på www.nrm.se/dlrF-3

 

 

lektion.se Sortera djur lektionsbild

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.