Lektion : Öka elevernas kunskap och hjälp dem göra hållbara val

2 juni
Geografi, HKK
Grundskola år 7-9
Program och pedagogiskt material

Beskrivning

Lära leva hållbart är ett samlingsnamn för fyra program om hållbar utveckling och de globala målen. Programmen passar elever på högstadiet. Programmen i Lära leva hållbart har olika format, längd och svårighetsgrad.

De är nära kopplade till kursplanerna för geografi och hem- och konsumentkunskap. Programmen ska öka elevernas kunskaper kring hållbar utveckling och hjälpa dem att göra mer hållbara val i vardagen genom att ge kunskaper och träna de förmågor som behövs för att få en djupare förståelse för olika samband. Målet är i förlängningen att stärka elevernas handlingskompetens. Programmen fungerar utmärkt ett och ett, men tillsammans ger de en djupare förståelse för hållbar utveckling och komplexa samband.


Till programmen finns lärarhandledning och arbetsblad.

Lära leva hållbart är ett samlingsnamn för fyra program om hållbar utveckling och de globala målen. Programmen passar elever på högstadiet. Programmen i Lära leva hållbart har olika format, längd och svårighetsgrad.

De är nära kopplade till kursplanerna för geografi och hem- och konsumentkunskap. Programmen ska öka elevernas kunskaper kring hållbar utveckling och hjälpa dem att göra mer hållbara val i vardagen genom att ge kunskaper och träna de förmågor som behövs för att få en djupare förståelse för olika samband. Målet är i förlängningen att stärka elevernas handlingskompetens. Programmen fungerar utmärkt ett och ett, men tillsammans ger de en djupare förståelse för hållbar utveckling och komplexa samband.

Till programmen finns lärarhandledning och arbetsblad.


De program som ingår är:

Vad är hållbar utveckling?
En hållbar utveckling tillfredsställer människors behov idag, utan att äventyra kommande generationers möjligheter. Det här är ett kort program som beskriver grunden i hållbar utveckling och de tre dimensionerna social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
Längd: 4:30 minuter.
Ämne: geografi, samhällskunskap, hem- och konsumentkunskap

Mobilens verkliga pris
Hur påverkar produktionen av mobiltelefoner miljö och människa? Vi följer produktionskedjan i olika delar av världen, för att få en bild av mobilproduktionens verkliga kostnader. Det handlar om miljöpåverkan och risker för liv och hälsa – om barnarbete och usla arbetsförhållanden. Vad kan du som konsument tänka på för att förbättra situationen? Om att återvinna och återanvända - och ställa rätt krav på rätt aktörer.
Längd: 26 min.
Ämne: hem- och konsumentkunskap, geografi

En komikers utsläpp
Christoffer är stå-uppkomiker och har nyss flyttat hemifrån. Han ska utmanas att leva mer klimatsmart under en period. Två klimatexperter mäter hans klimatavtryck med hänseende till koldioxidutsläppet. Programmet visar hur val och handlingar i vardagen påverkar såväl hälsa som ekonomi och miljö. Genom att titta på hur produktion, transport och återvinning av livsmedel påverkar dess hållbarhet så ökar elevernas förståelse för komplexa samband och deras handlingskompetens stärks.
Längd: 29 min.
Ämne: geografi, hem- och konsumentkunskap

Sårbara platser
Programmet handlar om översvämningar i Sverige. Vår ciceron Gurgin reser runt i Sverige och träffar experter och personer som är drabbade. Vad gör en plats sårbar och hur kan vi förebygga allvarligare konsekvenser? Hur hänger översvämningar ihop med klimatförändringar - och vilka intressekonflikter skapas? Genom att analysera vad det är som gör en plats sårbar och hur man kan förebygga risker och konsekvenser, så kan eleverna resonera om hur en hållbar utveckling kan stärkas.

Längd: 20 min.

Ämne: geografi

 

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.