Lektion : Inspirera till handling utifrån globala målen

28 maj
NO, Teknik, SO, Ämnesövergripande
Grundskola år F-3
serie med lärarhandledning

Beskrivning

Alla kan göra skillnad! I UR:s serie Uppdrag framtid träffar vi unga miljöhjältar från hela Sverige. Unga som engagerar sig i miljöfrågor och sin närmiljö – allt för att skapa en hållbar värld att leva i.


Uppdrag framtid syftar till att lära barn om hållbar utveckling samt inspirera till handlingskraft att påverka sin egen närmiljö och framtid. Serien är kopplad till skolans värdegrund och uppdrag, där eleverna genom ett miljöperspektiv ska ges möjlighet att ta ansvar både för sin egen miljö och skaffa sig ett förhållningssätt till de globala miljöfrågorna. Varje avsnitt är kopplat till några av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling samt det centrala innehållet i flera ämnens kursplaner.


Till serien finns en lärarhandledning med förslag på samtalsfrågor och fristående uppdrag.

 

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.