Lektion : Rädd eller beredd

10 februari 2021
Svenska, Samhällskunskap
Gymnasiet
Arbetsuppgift, Case, Diskussionsfrågor, Film, Grupparbete, Värderingsövning, Samtal/diskussioner, Temaarbete, Interaktiva övningar, Reflektioner

Beskrivning

Utbildningsmaterial: Rädd eller beredd?

MSB har tagit fram utbildningsmaterialet Rädd eller beredd? som en uppföljning till broschyren "Om krisen eller kriget kommer".
Materialet innehåller en filmserie, en scenarioövning som görs i grupp och en handledning.
Det kan användas i alla sammanhang där människor träffas och samverkar.

Många har efterfrågat ett fördjupande men ändå grundläggande utbildningsmaterial för skolor, föreningar och arbetsplatser.
Det nya materialet är en fortsättning på MSB:s uppdrag att öka människors motståndskraft inför olika kriser och ytterst krig.

 

Filmserie i flera format

Filmserien fördjupar innehållet i broschyren, resonerar utifrån ett mänskligt förhållningssätt och ställer frågor kring:

  • Vad hotar oss?
  • Vad kan vi göra?
  • Vad är det vi skyddar?

I dessa tre avsnitt får vi följa Christoffer från Torsby som bestämmer sig för att ta reda på hur Sveriges beredskap fungerar och om han själv har någon roll i den. I jakten på svar möter Christoffer en frivillig motorcyklist, en psykolog, IT-experter och journalister. Hans beredskapsresa börjar med en gårdsstädning och slutar på en konstutställning. Filmserien finns teckenspråktolkad, syntolkad, textad på lättläst svenska och även textad på engelska.

 

 

Scenarioövning för grupper
I den tillhörande övningen ställs klassen/gruppen inför ett tänkbart kris-scenario som går att koppla till lokala risker. Ett av övningens huvudsyften är att deltagarna ska bli stärkta i att var och en kan bidra och göra skillnad i en svår situation. Till övningen hör två olika handledningar. En för ledare av en vuxengrupp och en för lärare som ska guida elever.

Lärandemål för elever:

  • att kunna beskriva det egna ansvaret inför olika kriser och ge exempel på vad samhället har för ansvar.
  • att kunna beskriva hur de själva kan påverka sin egen och andras säkerhet vid en kris.
  • att kunna beskriva hur samhälle och individer kan påverkas av olika kriser.

Med det nya utbildningsmaterialet Rädd eller beredd? går MSB föreningar, arbetsplatser och kommuner som ofta efterfrågat ett enkelt och inspirerande underlag om krisberedskap, till mötes. I de sammanhang du själv ska berätta om att materialet finns, kan du använd säljmaterialet som finns som pdf och PPT. 

Återkom gärna med synpunkter, frågor och berättelser om hur det har fungerat att använda materialet. Skriv till krisberedskapsveckan@msb.se.

 
 
 
MSB logotyp, länk till startsidan

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.